W PIWNICY  NASZ STARGARD  NA PÓŁCE

Stargard

- Klejnot Pomorza


 Klejnot Pomorza   Kleinod Pommerns   

 Pomerania's Jewel  

 Miasto

na europejskim

szlaku

-------------------

-------------------------------

 

Aktualizacja 30.06.2024

 


 NASZ STARGARD


Historia, opinie, refleksje, akcje

------------------------------------------

 

Stargard 2026 - Zjazd Nowej Hanzy.

 Za nami - Gdańsk 2024.

 

 

“Zmiana zaczyna się tutaj” pod takim hasłem odbył się w Gdańsku 44 Zjazd Nowej Hanzy. Od 13 do 16 czerwca 2024 roku gościły tam reprezentacje 84 miast z 14 krajów. W przyszłym roku gospodarzem wydarzenia będzie Visby (główne miasto Gotlandii), a za dwa lata Stargard. Oprócz oficjalnej delegacji naszego grodu do Gdańska wybrała się też grupka TePeeSiaków. Czytaj dalej 

 

 

 

czerwiec 2024

------------------------------------------

 

Ziemia Stargardzka 

 

Wsłuchać się w Suchań i okolicę

- o czym mówi ta ziemia

 

Gminę Suchań można by nazwać gminą równoleżnikową. Największy wpływ na układ suchańskiej ziemi miał lodowiec, a właściwie jedno z jego dzieci: pra - Ina. Jej dzisiejsze wcielenie płynąc od swych źródeł na południe, nagle pod  Reczem (leży poza  gminą) skręca niemal pod kątem prostym na zachód i tak płynie aż do Stargardu. Jej koryto leży tu w rozległej pradolinie, możliwej do intensywniejszego wykorzystania rolniczego dopiero po wykonaniu w drugiej połowie XVIII wieku  prac melioracyjnych. Czytaj dalej 

 

maj 2024

------------------------------------------

 

Było, minęło - coś zostało

 

 

 

 

Życie naszego miasta toczy się w różnych wymiarach. Stargard bezustannie, tak jak wszystko, zmienia się. Poza śladem w pamięci, różne chwile biegnącego czasu utrwalamy opisując je słowem lub obrazem. Robimy tak w życiu prywatnym, społecznym, zawodowym .... Jedną z form zostawiania śladów były kroniki. Nasz wspaniały kolega Zbigniew Lampart był człowiekiem szczególnie rozmiłowanym w kronikarstwie. Sam prowadził wiele kronik, ale nie tylko. Na początku obecnego wieku, krótko przed śmiercią, dokonał rzeczy wyjątkowej. Czytaj dalej

 

 

 

kwiecień 2024

------------------------------------------

 

Wspomnienia stargardzkich pionierów

 

Stargard powojenny - życie po życiu

 

Oto kolejne wspomnienie z czasu, kiedy "kobyła historii" pruła i przesuwała granice, wyganiała miliony ludzi ze swoich siedzib i kazała im szukać nowego miejsca do życia. Wspomnienia Łucji Modzelewskiej pokazują, że ludzie z dawnych kresów mieli przed sobą okrutny wybór: czy zostać w miejscu, gdzie dotąd żyli, ale w obcym im państwie, czy - w dalekim, nieznanym miejscu - od nowa budować swą małą ojczyznę, pozostając nadal we wspólnocie, która tworzy naszą Ojczyznę. Wybrali Stargard i Polskę. Czytaj dalej

 

 

marzec 2024

------------------------------------------

 

 Kaszuby - bliższe niż by się wydawało

 

 

Gdy myślimy Kaszuby, to pojawia się nam obraz morskiego wybrzeża oraz pofałdowanych, lesistych, z licznymi jeziorami - terenów województwa pomorskiego. Wiemy, że mieszka tam twardy lud mówiący szorstkim, trochę obco brzmiącym, językiem. Stargard znajduje się dość daleko od współczesnych kaszubskich siedzib. Pogrzebmy trochę w przeszłości, a zobaczymy, że niegdyś Stargard znajdował się w samym centrum dziejów Kaszub. Czytaj dalej

 

 

luty 2024

------------------------------------------

Rok 1945 - wspomnienia niemieckich stargardzian

 

Giese - Giesenfelde

 

Oto kolejne wspomnienie z roku 1945. Tym razem jest to relacja Johanna Ferdinanda Giese właściciela majątku Giesenfelde (obecnie Giżynek). Wcześniej zamieściliśmy wspomnienia polskich pionierów: rodziny Lampartów - Gdy wstawał świt, Kazimierza Jasicy - Z małopolskiej wsi do Stargardu nad Iną i Władysława Wołocha - To moje miasto, a także dwóch Niemek: Käte Lorentzen - Między zmierzchem a świtem i Käthe Acker Biała fasola oraz Wielki Wał i czarna kawa.

Na naszej stronie znajduje się też kalendarium wydarzeń 1945 r. Czytaj dalej

 

 

 

 

styczeń 2024

------------------------------------------

Piwnica TPS zaprasza.

Już (niemal) 20 lat

 

To było tak. Zawiązane w 2000 roku Towarzystwo Przyjaciół Stargardu było początkowo bezdomne. Pierwsze zebrania odbywały się w różnych miejscach - głównie jednak w Młodzieżowym Domu Kultury. Po zorganizowaniu w 2002 roku przez TPS Centrum Informacji Turystycznej - również w jego siedzibie. Już wtedy była nas prawie pięćdziesiątka, więc - co oczywiste - było tam ciasno. Odczuwaliśmy potrzebę znalezienia czegoś większego i na stałe. Czytaj dalej

 

 

grudzień 2023

------------------------------------------

Bogusław IV - Corpus et Anima

 

Bogusław IV to jeden z dwóch książąt z dynastii Gryfitów, którzy są  patronami stargardzkich ulic. O jego ojcu Barnimie I już tu było. To władca, który w 1243 r. dał magdeburskie prawa miejskie Stargardowi, tworząc  tym samym podstawy i ramy dla kształtowania się dojrzałego średniowiecznego grodu. Co spowodowało, że powojenna, polska społeczność wyróżniła nazwaniem jednej z ulic imieniem jego syna Bogusława IV?  Przed wojną była to Heiligegeist-Strasse (ulica Świętego Ducha), a po wojnie kolejno: Kościelna, Poznańska, a od września 1957 r. - Bogusława IV. Czytaj dalej

 

listopad 2023

 

------------------------------------------

 

Stargard - na ile w metropolii?

 

Miasto Stargard wchodzi w skład powstałego w 2009 roku Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, organizacji skupiającej obecnie 15 samorządów (13 gmin, Starostwo Polickie i Województwo Zachodniopomorskie reprezentowane przez Urząd Marszałkowski). Chodzi w nim o inicjację i realizację wspólnych projektów - przede wszystkim infrastrukturalnych. Postępujące procesy urbanizacyjne, charakterystyczne dla obszarów metropolitalnych, rodzą problemy, które są lepiej rozwiązywane, jeżeli podejmowane są wspólnie przez samorządy skupione w tego typu stowarzyszeniach, stanowiących platformę do dyskusji, ustaleń i koordynacji działań. Czytaj dalej

 

październik 2023

------------------------------------------

Kolegiata, bazylika, katedra

 "O wpół do ósmej do Stargardu przyjechaliśmy, co pięknym, wielkim i warownym jest miastem (...). Ma Stargard znakomitą glebę, wsi czternaście pod sobą i największy pożytek zbóż uprawa i piwa warzelnie mu dają; a gdyby rzeka taka była jaką w Szczecinie mają, miasto owo Szczecinowi w niczym by nie ustępowało. (...) na początek kościół Mariacki nam pokazali, tak wysoko sklepiony, żem podobnie wysokiego chyba jeszcze nie widział (...)" - pisał w 1617 roku Filip Hainhofer pochodzący z Augsburga marszand księcia pomorskiego Filipa II. Czytaj dalej 

 

wrzesień 2023

------------------------------------------

Ziemia Stargardzka 

 

Marianowo w blaskach i cieniach - historii i legendy

 

Choć Marianowo nie jest miastem, jego widok znalazł się na wydanej w 1618 roku Wielkiej Mapie Księstwa Pomorskiego Eilharda Lubinusa wśród 49 rycin przedstawiających najważniejsze miasta Pomorza oraz Kołbacz (dawny klasztor cysterski) i Podlesie (książęca rezydencja myśliwska). W gminie nie znajdziemy specjalnych atrakcji turystycznych, jednak dramatyczna historia mocno związanej z Marianowem Sydonii, przeżywana właśnie tu, może przynieść szczególne, dodatkowe doznania. Czytaj całość

 

sierpień 2023

 

------------------------------------------

Z życia TPS

Zamiast sprawozdania

 

 

Jak zwykle w czerwcu mieliśmy walne zebranie. To moment ostatecznego podsumowania i oceny, przez szerokie gremium TPS, działań zarządu w ubiegłym roku. Sprawozdania przyjęto. Te finansowe jest już złożone w KRS. Raporty dotyczyły 2022 roku. Tu jednak - tak jak w lipcowym tekście w tamtym roku Nasze trzy grosze - chcemy zrobić krótki i pewnie niepełny przegląd naszych aktywności i zainteresowań - w okresie od tamtego lipca do minionego czerwca. Czytaj całość

 

 

 

 

 

lipiec 2023

------------------------------------------

 

Z Torunia przez Gdańsk i Gotlandię do Stargardu

 

Przez cztery dni (22-25 czerwca 2023 r.) odbywał się w Toruniu 43. Międzynarodowy Zjazd Miast Nowej Hanzy - organizacji, do której należy ponad 200 miast z 11 krajów, przede wszystkim z basenu Bałtyku, ale i z Norwegii Holandii, Belgii i Wielkiej Brytanii. Za rok podobna impreza zagości w Gdańsku (13-16 czerwca), za dwa lata w głównym mieście szwedzkiej Gotlandii -Visby (5-8 czerwca), a w 2026 roku gospodarzem 46. zjazdu będzie Stargard. Czytaj całość

czerwiec 2023

 

------------------------------------------

 

Maestro Otto Nicolai

 

 Stargardzki start do światowej kariery

 

Niewiele wydarzeń przyciąga, w jednym czasie, tak wielu ludzi, jak Koncert Noworoczny z Wiednia. Muzyka wykonywana przez Filharmoników Wiedeńskich skupia przed telewizorami widzów z ponad 90 krajów świata. Niewielu z nas jednak wie, że twórcą i pierwszym dyrygentem, tej jednej z najznamienitszych orkiestr świata, był Otto Nicolai (1810-1849). Być może jego kariera muzyczna nie mogłaby się tak wspaniale rozwinąć, gdyby, w bardzo trudnym dla niego momencie życia, nie podano mu w Stargardzie pomocnej, życzliwej dłoni. Czytaj całość

 

maj 2023

------------------------------------------

 

Wspomnienia stargardzkich pionierów

 To moje miasto

 

Znów kwitną forsycje, tak jak wtedy, gdy w 1945 roku do Stargardu przybyli, niemal zaraz za frontem, pierwsi Polacy. Wielu z nich, oprócz ogromu zniszczeń, zapamiętało, właśnie wtedy kwitnące, te żółte kwiaty. W tym roku ukazała się wydana w dwóch tomach książka Jolanty Aniszewskiej pt. Zamęt. Czas powojnia w Stargardzie i okolicznych miejscowościach. Autorka szczegółowo i ciekawie opisała różne aspekty życia miasta i okolic przed i podczas wojennej apokalipsy, a także przebieg powstawania wśród ruin nowego, już polskiego, Stargardu. To pozycja niezwykle cenna dla lepszego poznania tego okresu. My przedstawiamy wspomnienia kolejnego pioniera. Tym razem ich autorem jest Władysław Wołoch. Czytaj całość

 

kwiecień  2023

------------------------------------------

 

 

Dworzec - jedna z bram do miasta

 

Jest nadzieja, że nasz stargardzki dworzec doczeka się gruntownego remontu. Istniała obawa, że po zakończeniu przebudowy stacji (peronów, wiaduktów, torów) budynek stacyjny wciąż będzie szpecił i przygasi efekt jaki ma przynieść ta modernizacja.  Taką obawę można znaleźć w tekście ze stycznia 2021 r. Jaki pejzaż? Co wokół stacji za rok, za dwa, za  trzy ...  Szczęśliwie sprawa remontu dworca posuwa się do przodu. W styczniu 2023 wybrano projektanta programu funkcjonalno-użytkowego, który poprzedza właściwą fazę projektową i sam remont. Przejście do tego etapu ma nastąpić jeszcze w tym roku. Przewiduje się, że cały remont zakończy się w końcu 2025 roku. Czytaj całość

 

marzec  2023

------------------------------------------

 

Wspomnienia niemieckich stargardzian Biała fasola. Wielki Wał i czarna kawa - luty  2023

Barnim I zwany Dobrym - styczeń 2023

Zabytki z programem ochrony - grudzień  2022

Potrzeba empatii - listopad  2022

Stargarderzy... - październik 2022

Mała przechadzka i radość, i troska - wrzesień 2022

Ziemia Stargardzka.Ińsko-jeziora, lasy...i "kińsko" - sierpień 2022

Dwadzieścia lat dla turystów i stargardzian - czerwiec 2022

Wspomnienia stargardzkich pionierów. Z małopolskiej wsi do Stargardu nad Iną - maj 2022

Dawne biblioteki stargardzkie. Genesis (czas tworzenia) i exodus..... - kwiecień 2022

Razem z Ukrainą - marzec 2022

Rok 1945 - wspomnienia niemieckich stargardzian. Między zmierzchem a świtem. - luty 2022

Kościół Mariacki - artystyczny wyraz aspiracji średniowiecznego Stargardu - styczeń 2022

Czar map - grudzień 2021

Kraina wokół nas - listopad 2021

Skarby rozproszone - październik 2021

Co na ścianę? - wrzesień 2021

Na tropie gryfa - sierpień 2021

O strategię dla Rynku - lipiec 2021

Turyście naprzeciw - czerwiec 2021

Wspomnienia stargardzkich pionierów. Gdy wstawał świt - maj 2021

Stargard 2030 - przyjazny, atrakcyjny, ambitny - kwiecień 2021

Stargard 1945 - koniec i początek - marzec 2021

O czym mówią zabytki?  - luty 2021

Jaki pejzaż? Co wokół stacji za rok, za dwa, za trzy...  - styczeń 2021

Lekcja pokory - grudzień 2020

Wygodnie, ładnie, godnie - listopad 2020

To i owo - zabytkowo  - październik 2020

Póki jeszcze się tli, podłóżmy pod kocioł. Trzeba pary - wrzesień 2020

O stargardzkiej fladze wakacyjnie  - sierpień 2020

Siedem życzeń na 777. urodziny miasta  - lipiec 2020

Wystawa aptekarska -wzór do naśladowania - lipiec 2020 

Stargard - 777 lat. Jedno miasto - wiele odsłon - czerwiec 2020

...Dwudziestoletni - maj 2020

Rzecz o zdrowiu - ku stargardzkich serc pokrzepieniu - kwiecień 2020

Nie wykluczmy Kluczewa - marzec 2020

Bogatsi o pamięć - luty 2020

Dni Hanzy - tak daleko a tak blisko - styczeń 2020

Co z historyczną wiatą - grudzień 2019

-----------------------------------------

Wcześniejsze teksty znajdziesz pod przyciskami znajdującymi się po lewej stronie

 


W NASZEJ PIWNICY


Zapowiedzi, informacje, aktualności

--------------------------------------

--------------------------------------

 

***

 Piwnica ma już XX lat

Jej otwarcie dla stargardzian nastąpiło w w czerwcu 2004 roku.

O tej szczególnej rocznicy piszemy w artykule pt.

Piwnica TPS zaprasza.

Już (niemal) 20 lat

--------------------------------------

Jola Zimińska wznawia ćwiczenia Chi Gung (Qi Kung), które  wywodzą się z tradycyjnej chińskiej medycyny. Osoby praktykujące Chi Gung twierdzą, że te ćwiczenia uspokajają ich emocje i poprawiają sen. Uważa się też, że Chi Gung wzmacnia cały organizm, poprawia funkcjonowanie wewnętrznych organów. Ćwiczenia są wolne i skoordynowane z oddechem. Wykonuje się je na stojąco. Jedyne co potrzeba to wygodne buty. Zajęcia trwają 45 min. i, w zależności od pogody, prowadzone będą w Piwnicy TPS (na zdjęciu)  albo w parku Jagiellońskim, w okolicach różanki. Zajęcia są w środy o godz. 10.

Jeżeli pogoda jest odpowiednia -zajęcia odbywają się na różance.

 

Archiwum imprez  znajdziesz pod przyciskiem


 

 


NA NASZEJ PÓŁCE


 Oto książki, które kupisz w naszym Centrum Informacji Turystycznej - możliwa także sprzedaż wysyłkowa (o szczegółach dowiesz się pod numerem telefon/fax  91 5785466 lub e-mail: startur@wp.pl)

 

 • „ STARGARD I OKOLICE PRZEWODNIK ROWEROWY”; Autor: Mirosław Mazański; Wydawca: Stargardzka Organizacja Turystyczna 2014 r.; cena 15 zł

 • „ STARGARD NIE TYLKO DLA DZIECI”; Autor:  Mirosław Rutkowski; Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Stargardu 2012 r.; cena 19 zł

 • „STARGARDZKIE ABC”; Autor: Edward Olszewski; Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Stargardu 2004 r.; cena 19,50 zł

 • „ KOŚCIÓŁ ŚW JANA CHRZCICIELA W STARGARDZIE”; Autor: Marcin Majewski; Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Stargardu; cena 6 zł

 • „ POMORZE - praktyczny przewodnik turystyczny po ziemiach Księstwa Pomorskiego”; Autor: Jarosław Kociuba; Wydawca: Walkowska Wydawnictwo/Jeż 2012 r.; cena 76 zł

 • Album „ STARGARD ZAPROSZENIE DO SIEBIE”; Zdjęcia: Maciej Kuszela; Wydawca: Apteka „NOWA” D. Waliszewska; cena 35 zł

 • Album "STARGARD"; Zdjęcia Marek Czasnojć; Wydawca:Zapol; Szczecin 2022; cena 59 zł

 • „ TAJEMNICE SKARBCA KATEDRY KAMIEŃSKIEJ”; Autor: Janusz Leszek Jurkiewicz; Wydawca: Zachodniopomorskie Dziedzictwo Kulturowe 2014 r.; cena 20 zł

 • Seria LEGENDY POMORZA ZACHODNIEGO;Autor: Małgorzata Duda; Wydawca: dudowie.pl Małgorzata Duda

  •                 „SYDONIA VON BORCKE” - rok 2017 – cena 20 zł

  •                 „ ZIELENICA Z TRZĘSACZA” - rok 2017 – cena 20 zł

  •                 „ O GRYFACH NA POMORSKIEJ ZIEMI” - rok 2018 – cena 25 zł

  •                 „ O SKARBIE RYCERZA Z DOBREJ” - rok 2019 – cena 15 zł

 

 O niektórych z nich nieco więcej piszemy poniżej.

 

 


Pierwszy stargardzki

PRZEWODNIK  DLA DLA ROWERZYSTÓW.

 

 

Dla miłośników dwóch kółek ukazał się przewodnik, napisany przez Mirosława Mazańskiego niestrudzonego fana  oraz zwolennika tej formy poruszania się, propagatora poznawania urody świata z rowerowego siodełka, członka TPS i inicjatora powołania Stargardzkiego Porozumienia Rowerowego. Książka zawiera dokładny (z kilometrażem), bogato ilustrowany, opis 11 tras rowerowych po Stargardzie i  okolicach. Warto, jadąc tymi trasami, wiedzieć i, przez to, widzieć więcej. ROWER TO JEST ŚWIAT.

Przewodnik, który powstał z inspiracji  i we współpracy z TPS, wydała Stargardzka Organizacja Turystyczna. Można go nabyć w Centrum Informacji Turystycznej.


 

"Stargard nie tylko dla dzieci".

Oto pierwsza książka o Stargardzie kierowana przede wszystkim do dzieci.

Jej autorem jest Mirosław Rutkowski, autor dwóch książek z mitami greckimi dla dzieci.

Książka wyciąga dzieci na spacer po dawnym i dzisiejszym Stargardzie.

   Liczne ilustracje Mirosławy Dołęgi i napotykane w tej wędrówce przez dzieje zagadki oraz zadania przybliżają dzieciom nasze miasto.

 Aktualnie jest do nabycia w stargardzkim Centrum Informacji Turystycznej przy Rynku Staromiejskim 4.

Wydawcą jest Towarzystwo Przyjaciół Stargardu.

------------------------------------------


KOLEJNY ZBIÓR WIDOKÓWEK TPS

 

Ukazał się trzeci już zbiór widokówek wydanych przez Towarzystwo Przyjaciół Stargardu. Autorem zdjęć jest Jerzy Tatoń  a autorem projektu Małgorzata Jańczak.

Zestaw odmienny od poprzednich, zarówno ze względu na format zdjęć, jak i ich treść. Tym razem autor zdjęć porusza się po mniej znanych, a godnych uwagi, miejscach  lub ukazuje je w inny, niż zwykle, sposób. Na niektórych zwraca uwagę na szczegóły, które są jakby kwintesencją całości. Pokazuje, że oprócz gotyku, rodem ze średniowiecza, miasto ozdabiają również budowle: neogotyckie z XIX i secesyjne z początków XX wieku. Po czasach, kiedy wojsko było w centrum uwagi, pozostał, jeden z najpiękniejszych w Polsce, kompleks koszarowy, który obecnie szuka nowego  przeznaczenia. Dramat sprzed wieków wspomnimy przy Krzyżu Pokutnym, a świadomości „czasoprzestrzeni” możemy doznać przy głazie na 15 południku.

Zestaw przedstawia 9 widoków + 1 (na okładce). Możliwe jest nabycie ich także pojedynczo. Do obejrzenia i zakupu w Centrum Informacji Turystycznej Tak jak zestawy i niektóre z widokówek poprzednich edycji.


 

O tych i innych naszych wydawnictwach przeczytasz pod przyciskiem

O te i inne książki pytaj w Centrum Informacji Turystycznej

 

 


 

NASZE DZIAŁANIA ROZMAITE

 (NA SKRÓTY)

CIĄGLE AKTUALNE:

Centrum Informacji Turystycznej  Dolina Krąpieli Ina  Kolejka wąskotorowa Piwnica TPS  Rowery-ścieżki rowerowe Spotkania historyczne Szlak turystyczny Stargard Klejnot Pomorza  Wydawnictwa TPS i nie tylko

I już odłożone AD ACTA:

Flaga Stargardu Kajaki Konkurs krajoznawczy Kroniki Stargardzkie planty Pomnik Jana Pawła II Uniwersytet Trzeciego Wieku Wystawy fotografii Wystarczy Stargard   "Zdrowie"
 

OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU

STARGARD

nie tylko w naszych sercach i umysłach, ale i w obiegu urzędowym nazywa się  STARGARD 

Oto historia naszych starań

Mobilne przewodniki

Jerzego Tatonia:

 

 

 

 

Stargard, Stargard in Pommern, Sonnenwende, WWII, Stargard i/Pom., Pomorze Pommern Hinterpommern historia Geschichte turystyka oświata Ina, towarzystwo stowarzyszenie zachodniopomorskie TPS eksploracja poszukiwania, kultura, King Street Jazzmen