Powrót na główną stronę

Powrót na główną stronę

  SZLAK TURYSTYCZNY

STARGARD - KLEJNOT POMORZA

 
 

To, co w Stargardzie jest rzeczywiście najcenniejsze na Pomorzu Zachodnim, to jego zabytki. Niedocenione, nieznane szerzej nie tylko Polsce, ale i na Pomorzu i to nie tylko z winy stargardzian.

By wydobyć ich wartość na szersze forum, zaproponowaliśmy w 2001 roku  utworzenie staromiejskiego szlaku turystycznego. Świadomi klasy architektonicznej zabytków i ich wartości historycznej, świadczących o świetności naszego miasta, nazwaliśmy nasz szlak - STARGARD KLEJNOT POMORZA.

Od początku wiedzieliśmy, że do tego by Stargard, został  doceniony i szerzej znany jako miasto, gdzie historia została cudownie w gotyk zaklęta, należy nasz szlak intensywnie propagować i krok po kroku rozwijać.

Oto w skrócie niektóre z działań w poszczególnych latach:

2001 opracowanie przez TPS wstępnej idei i koncepcji przebiegu szlaku; współorganizacja pleneru plastycznego "Stargard- Klejnot Pomorza"

2002 - wspólne z PTTK O/Stargard wytyczenie szlaku w terenie i jego oznakowanie

2003 - wydanie przez TPS mapki z przebiegiem i opisem szlaku w językach polskim, niemieckim i angielskim;  publikacje w różnych wydawnictwach;  wprowadzenie do kierunków działania Prezydenta Miasta Stargardu (Uchwała X/108/2003) zadania wspierania działań promocyjnych dotyczących szlaku

2004 - propozycja TPS przeprowadzenia wspólnie z Miastem projektu "Stargard- Klejnot Pomorza. Historia w gotyk zaklęta" w ramach funduszu Phare; kolejne publikacje TPS - lansowanie szlaku poprzez karty pocztowe i widokówki

2005 - kolejne wydawnictwa TPS;  utworzenie punktu widokowego na wieży kolegiaty NMP (postulat przedstawiony parafii przez TPS wraz czterema innymi organizacjami pozarządowymi w 2000 roku)

2006 - Stargard z w grupie ponad 30 miast wchodzących w skład  Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego (EUROB); umieszczenie przez Miasto na poszczególnych zabytkach tablic informacyjnych z logo EUROB  i nazwą szlaku; wydanie przez TPS przewodnika "Stargard- Klejnot na pomorskim szlaku";

2007 - opracowanie przez TPS projektu tablic kierunkowych i tematycznych do umieszczenia na szlaku; kolejne wydawnictwa TPS i miejskie; przedstawienie Miastu koncepcji ścieżki rowerowej przebiegającej wzdłuż szlaku;

2008 - oznakowanie trasy przez UM tablicami kierunkowymi i tematycznymi; iluminacja kościoła św. Jana, umieszczenie na szlaku tablic metalowych w poziomie drogi.

2009 - remont CIT (środki finansowe UM); system fortyfikacji miejskich z basztami i bramami oraz Kolegiata NMP Królowej Świata w Stargardzie przeszły pozytywnie procedurę prowadzącą do uznania ich za Pomniki Historii - do pozytywnego finału brakuje jedynie podpisu Prezydenta RP; uczestnictwo w organizacji XXX Światowego Dnia Turystyki (organizacja zwiedzania tajemniczego i magicznego Stargardu - niezwykle udany debiut).

2010 - 16 maja, w ramach Piwnicznej Trzydniówki, odbył się drugi spacer z cyklu "Stargard tajemniczy i nieznany"- zwiedzający napotkali podczas wędrówki po Starym Mieście wybitne osoby, które mieszkały niegdyś w Stargardzie: Otto Nicolai (kompozytora "Wesołych kumoszek z Windsoru"), Petera Groeninga (burmistrza), Davida Herliciusa - stargardzkiego lekarza i astronoma.

Prezydent RP uznał stargardzkie budowle:  Kolegiatę NMP i zespół fortyfikacji miejskich za pomniki historii.

Sukcesywnie odnawiane są kolejne zabytki.

2018 -  wiosną grupa Tepeesiaków oczyściła wszystkie tablice opisowe na szlaku z grafiti i innego brudu; stargardzkie planty okalające Stare Miasto zostały zrewitalizowane i zmodernizowane.

 

To do tej pory tyle, ale zawsze chciałoby się szybciej, więcej.

Co według nas jest najważniejsze w kolejnych latach:

  • rewitalizacja wszystkich obiektów znajdujących się na szlaku, podświetlenie kolejnych obiektów,
  • utworzenie  ścieżki pieszo-rowerowej prowadzącej wzdłuż trasy, wpięcie jej w system ścieżek rowerowych planowanych w mieście i połączenie ich z siecią regionalną
  • urządzenie na szlaku wtopionych w zieleń przystanków - miejsc spoczynku i "dumania"
  • budowa obiektów małej architektury, lepsza integracja obiektów zabytkowych z zielenią,
  • szersze włączenie się stargardzkiej branży turystycznej w lansowanie szlaku
  • utworzenie parku kulturowego na bazie stargardzkich zabytków
  • organizacja cyklicznej, regionalnej imprezy wykorzystującej stargardzkie atrakcje

Powrót na główną stronę