Powrót na główną stronę

 

Stargardzka Kolejka Wąskotorowa

 

 

 

 

W październiku 2020 r. Towarzystwo Stargardzka Kolej Wąskotorowa zawarło z Zespołem Szkół Nr 1 w Stargardzie (zarządzającym majatkiem Powiatu Stargardzkiego) umowę dzierżawy odcinka szlaku kolejki od granic Stargardu do Małkocina. Nadal nierozstrzygnięta jest sprawa przejęcia części miejskiej nieruchomości z wąskotorówką. Na ten temat jeszcze w tekście Póki jeszcze się tli, podłóżmy pod kocioł. Trzeba pary

Stan  w 2019 r.: sprawa przyszłości pozostałości po kolejce wąskotorowej jest ciągle nierozstrzygnięta.

Przypominamy, że 16 września 2011 roku Starostwo Powiatowe przejęło od PKP S.A. nieruchomości  i pozostałości infrastruktury kolejowej po kolejce wąskotorowej leżące na terenie powiatu stargardzkiego za wyjątkiem terenów znajdujących się w samym Stargardzie.

W styczniu 2017 roku zarejestrowało się Towarzystwo Stargardzka Kolej Dojazdowa (nr KRS 651257), które w swoich celach działania ma między innymi opiekę nad zabytkami kolejnictwa, propagowanie turystyki kolejowej i prowadzenie ruchu drezynami kolejowymi. Stowarzyszenie deklaruje opiekę nad obiektami znajdującymi się na terenie kolejki wąskotorowej w Stargardzie. Pełną działalność będzie mogło jednak rozwinąć dopiero, kiedy włascicielem nieruchomości po kolejce stanie się samorząd. Stąd wynikają jego starania i przekonywanie samorządów do tego kroku, widząc w tym szansę na odmianę sytuacji na tym obszarze i wskazując na swoją rolę w tym dziele.   Towarzystwo Przyjaciół Stargardu przyłącza się do argumentacji TSKD zawartej w ich wystąpieniach ustnych i listownych. Oczekujemy na pozytywną odpowiedź samorządów (powiatowego lub miejskiego).

A wcześniej......

W 2001 roku, widząc zagrożenie dla przetrwania Stargardzkiej Kolejki Wąskotorowej, podjęliśmy starania by zachować ją dla przyszłych pokoleń. Wystosowaliśmy apel - Ocalmy kolejkę (kliknij) przedstawiający jej wartość dla naszej ziemi i mimo dużego oporu materii doprowadziliśmy do podpisania przez stargardzkie Starostwo porozumienia z koleją w sprawie przejęcia całej infrastruktury. Z tego czasu pochodzi nasza dość optymistyczna pierwsza część relacji.(kliknij) Niestety jak widać dalej w 2003 roku samorząd wycofał się z ustaleń i pod wpływem czasu i działań złodziei rozpoczął się proces degradacji kolejki.

W tym samym czasie gmina Rewal przejęła  kolejkę gryficką i z powodzeniem wykreowała ją na jedną z największych atrakcji turystycznych naszego wybrzeża.

TPS nadal usiłowało przekonać samorządy gminne do choćby częściowego przejęcia obiektów niestety, nasza siła przekonywania była, z powodu pogarszającego się stanu obiektów, coraz mniejsza. Dodatkowy problem w rozmowach stanowiła kadencyjność władz samorządowych.

Żal, że nie udało się przejąć kolejki w czasie, kiedy była ona jeszcze na chodzie. Żyje jednak nadzieja, że uda się kiedyś stworzyć  na jej pozostałościach coś ciekawego, co będzie świadczyć o jej niegdysiejszej świetności.

---------------------------------------------------------------

Jak dobrze ciuchcią do Dobrej (kliknij)- to nasza relacja z jednej z ostatnich jazd stargardzkiej kolejki, którą odbyli wiosną 2001 roku członkowie TPS.

aktualizacja - 6.2019


Powrót na główną stronę