Powrót na główną stronę

                           

 

 

Skąd się wzięły Niedzielne Spotkania Historyczne?

 

            Otóż wzięły się z głowy, czyli ciekawości stargardzkiego mikrokosmosu i co oczywiste z potrzeby zaspakajania głodu wiedzy o owym mikrokosmosie. A stąd już tylko kroczek mały do wyznania najcieplejszych uczuć do miasta i mieszkańców w historycznym ujęciu.

            Kiedy jesienią 2003 roku rzuciłem ten pomysł na TPSie nie musiałem go nawet zbytnio uzasadniać. Zaraz też dwaj muzealnicy: Marcin Majewski i Andrzej Bierca ochoczo włączyli się do ekipy „od NSH”.

            Zaproponowanie, aby spotkania odbywały się w najbardziej relaksowym okresie tygodnia, skąd z resztą wzięły swoją nazwę, okazało się trafne z pozycji zarówno słuchaczy jak i prelegentów.

            Cykl odczytów rozpoczął się od „Stargardu przedlokacyjnego„ Marcina Majewskiego 14. marca 2004 r. o godz. 11:00 w Piwnicy TPS. Temat i jego autor zostali bardzo dobrze przyjęci, była tura pytań i wyczerpujących odpowiedzi.

Dla kogo są nasze spotkania? Właściwie to dla wszystkich!

Zatem po pomorsku i stargardzku: SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

Jerzy Waliszewski

 

W poszczególnych latach uczestnicy mieli okazję poznać następujące tematy:

w 2020 r.:

 • dr hab. Marcin Majewski podzielił się aktualną wiedzą w prezentacji pt. "Mieszczańska kamienica stargardzka" w ramach cyklu wykładów  „Jak to z Hanzą było"

w 2019 r.:

 • Mateusz Szeremeta z Muzeum Archeologiczno-Historycznego opowiedział o Sezonie archeologicznym 2018 w Stargardzie

 • 6 października Jerzy Waliszewski powiódł chętnych trasą XI Spaceru Historycznego "Stargard Tajemniczy i Nieznany"

 • Jerzy Waliszewski zainaugurował cykl wykładów pt. „Jak to z Hanzą było… (1)”. Tematyka tego (i kolejnych) spotkań nawiązywała do 46.Międzynarodowego Zjazdu Nowej Hanzy 2026, którego gospodarzem będzie Stargard.

w 2018 r.:

 •  Temat: „Co kryje w sobie stargardzki rynek? Kilka słów o roli Rynku Staromiejskiego w historii miasta” -zaprezentowała dr Monika Ogiewa - Sejnota

 •  Prelegent, mgr Andrzej Bierca z Muzeum Archeologiczno – Historycznego, zaprezentował temat „ MiG – 15 na dnie Miedwia i inne katastrofy

 • Prelekcję  „Najnowsze odkrycia archeologiczne w Stargardzie” wygłosił dyrektor Muzeum Archeologiczno Historycznego – prof. U. S. dr hab. Marcin Majewski

 •  Pani mgr Jolanta Aniszewska, wicedyrektor Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Stargardzie , przedstawiła  temat „Sąsiedzi. Stargardzcy Żydzi w czasach nazizmu”.

w 2017 r.:

 •  O badaniach archeologicznych krypt pod kaplicami kościoła NMP Królowej Świata opowiadała Karolina Stań (z Muzeum AH w Stargardzie)

 • 4 czerwca Jerzy Waliszewski poprowadził IX Spacer Historyczny „Stargard Tajemniczy i Nieznany”

 • "Czy tylko portrety miasta? Dawne pocztówki stargardzkie mówią do nas”-  to tytuł spotkania poprowadzonego przez Jerzego Waliszewskiego

 • "„Co jeszcze można odkryć w Stargardzie?”-  wspólnie z prowadzącym, Jerzym Waliszewskim, zastanawiali się uczestnicy spotkania

w 2016 r.:

 • 5 czerwca Jerzy Waliszewski poprowadził VIII Spacer Historyczny „Stargard Tajemniczy i Nieznany”

 • 16 sierpnia Jerzy Waliszewski powiódł po stargardzkich zabytkach kolejną grupę (głównie stargardzkie Amazonki)
 • 25 września Jerzy Waliszewski oprowadził chętnych, w tym głównie seniorów, po kolegiacie i nie tylko
 • 12 grudnia - spotkanie pt."Love me TENDER - ekspresem przez 170 lat związku kolei ze Stargardem" poprowadził Mariusz Jankowski

w 2015 r.:

 • 7 czerwca odbył się siódmy spacer z cyklu "Stargard tajemniczy i nieznany" poprowadzony  przez Jerzego Waliszewskiego.

 • 29 listopada efekty badań archeologicznych przeprowadzonych w 2015 roku w Stargardzie na Starym Mieście  w prelekcji pt. „ Dyskretna woń latryny, czyli co w tym roku odkryliśmy w Stargardzie” przedstawił  dr Marcin Majewski.

 • 13 grudnia Jerzy Waliszewski snuł wątki dwóch opowieści: "Kto dawniej (1800-1945) leczył stargardzian?" i "STARGARD - zabytek, nabytek czy zbytek?".

w 2014 r.:

 •  "Od rzemyczka do ... " to tytuł marcowego spotkania, pomyślanego jako oryginalny dwugłos dwóch panów: dra Marcina Majewskiego i mgra Jerzego Waliszewskiego zakończony jubileuszowym spotkaniem miłośników, entuzjastów i prelegentów NSH.

Właśnie w tym czasie, 10 lat wcześniej, odbyła się pierwsza prelekcja. Niedzielne Spotkania Historyczne narodziły się w Piwnicy i z Piwnicą TPS. Dzięki nieocenionemu Jerzemu Waliszewskiemu mają się nadal nieźle, trwają i mają już swoje plenerowe odsłony w postaci spacerów pt. "Stargard tajemniczy i nieznany".

Oto piękny i smaczny tort, który mieli okazję zjeść obecni na tym spotkaniu.

 

 • 1 czerwca odbył się szósty spacer z cyklu "Stargard tajemniczy i nieznany" poprowadzony jak zwykle przez Jerzego Waliszewskiego.

 • „Mennictwo pomorskie. Monety okolicznościowe”- prelekcję wygłosił Cezary Łopatkiewicz

 • 28 grudnia Jerzy Waliszewski zapoczątkował nowy cykl:  "Odkrywamy stargardzkie zabytki" Choć wydaje się, że o stargardzkich murach obronnych, bramach i basztach wiemy wszystko..., gospodarz programu zasiał wątpliwości i starał się pokazać więcej niż z reguły wiemy.

w 2013 r.:

 • "Stargard tajemniczy i nieznany" Spacer V - Jerzy Waliszewski

 • "Nowe dane dotyczące lokacji Stargardu" - Marcin Majewski

 • Podsumowanie pięciu spacerów z cyklu  "Stargard tajemniczy i nieznany" i kolejne pytania-Jerzy Waliszewski

 • "Architektura garnizonu stargardzkiego od XVIII do XX wieku". Prelekcję poprowadził Andrzej Bierca.

w 2012 r.:

 •  "Wybrane efekty badań archeologicznych w latach 2010-2011". Prelekcję poprowadził dr Marcin Majewski.

 • Prezentację pt."Stargard minionych lat w obiektywie" przedstawił Ireneusz Jabłonka

 • "Stargard tajemniczy i nieznany" Spacer IV - Jerzy Waliszewski

 • „Czym i jak leczono w XIX wieku w Stargardzie?” - Jerzy Waliszewski.

 • "Służba Bezpieczeństwa w Stargardzie w latach 1945-1957"- Andrzej Bierca

w 2011 r.:

 • "Stała wystawa aptekarska w Muzeum". Film, prelekcja połączone ze zwiedzaniem w Muzeum - Jerzy Waliszewski

 • Podsumowanie piątego sezonu badań na terenie niegdysiejszego klasztoru augustianów Marcin Burdziej

 • "Odlot Rosjan z Kluczewa" o wyjściu wojsk radzieckich z Kluczewa mówił Ireneusz Jabłonka

 • "Stargard tajemniczy i nieznany" Spacer III - Jerzy Waliszewski

 • O miejscach i znakach upamiętniających wojny a znajdujących się w obrębie Stargardu mówił Andrzej Bierca

 • „Stargardzianie z przeszłości - bliscy czy dalecy?”.  Na to pytanie, wspólnie ze słuchaczami, odpowiedzi szukał Jerzy Waliszewski.

w 2010 r.:

 • "Efekty badań archeologicznych w Stargardzie w 2009" - dr Marcin Majewski

 • "Stargard tajemniczy i nieznany" Spacer II - Jerzy Waliszewski

 • "50 lat Muzeum Stargardzie" -  dr M. Majewski.

 • "Obozy jenieckie 2. okręgu wojskowego w latach 1939-1945" - Andrzej Bierca

w 2009 r.:

 • „Wykopaliska archeologiczne – Stare Miasto 2008" - M. Majewski

 • "Stargardzianie w antropologii" - M.Burdziej

 • "Dawne fajki gliniane. Z badań na Starym Mieście"- Karol Kwiatkowski 

 • "Stargard tajemniczy i nieznany" Spacer I - Jerzy Waliszewski

 • "David Herlicius - wybitny stargardzki lekarz, matematyk, poeta i astronom" - Jerzy Waliszewski.

w 2008 r.:

 • „II sezon badań archeologicznych w b. klasztorze augustianów" -M. Majewski

 • „Stalag II D - obóz jeniecki w Stargardzie" - A. Bierca

 • "Leki i apteki dawnego Stargardu”-J.Waliszewski

 • Stargardzkie "pomniki"" - Ireneusz Jabłonka

 • Szkło użytkowe pochodzące z wykopalisk archeologicznych w Stargardzie- M. Majewski

w 2007 r.:

 • „ II sezon badań archeologicznych w b. klasztorze augustianów" -M. Majewski

 • „ Garnizon stargardzki 1914-1939" - A. Bierca

 • „ Historia stargardzkiej apteki Pod Złotą Gwiazdą" -J. Waliszewski

 • „ Stargardzki pieniądz zastępczy 1914-1924" -I. Jabłonka

 • „ Renesansowe kafle stargardzkie” -M. Majewski

w 2006 r.:

 • „ Prace archeologiczne na terenie dawnego klasztoru augustianów” -M. Majewski

 • „ Garnizon dawnego Stargardu” -A. Bierca

 • „ Poczet stargardzian. Burmistrzowie.” -M. Majewski

 • „ Z dziejów aptekarstwa pomorskiego” -J. Waliszewski

 • „ Mennictwo zachodniopomorskie” -C. Łopatkiewicz

w 2005 r.:

 • „ Choroby. Szpitale. Apteki.” -J. Waliszewski

 • „ Joannici i kościół św. Jana Chrzciciela” -M. Majewski

 • „ Mury obronne i fortyfikacje miejskie XIIIw.-XVIIw.” -A. Bierca

 • „ Dawne szkolnictwo stargardzkie XIVw. – XVIIIw.” -A. Majewska

 • „ Kamienica stargardzka XIVw. – XVIIIw.” -M. Majewski

w 2004 r.:

 • „ Lokacja Stargardu” - M. Majewski

 • „ Stargard swoistą republika miejską" -M. Majewski

 • „ Stargardzkie mennictwo” -C. Łopatkiewicz

 • „ Rzemiosło i cechy stargardzkie” -M. Majewski