Powrót na główną stronę

                           

 

 

Skąd się wzięły Niedzielne Spotkania Historyczne?

 

            Otóż wzięły się z głowy, czyli ciekawości stargardzkiego mikrokosmosu i co oczywiste z potrzeby zaspakajania głodu wiedzy o owym mikrokosmosie. A stąd już tylko kroczek mały do wyznania najcieplejszych uczuć do miasta i mieszkańców w historycznym ujęciu.

            Kiedy jesienią 2003 roku rzuciłem ten pomysł na TPSie nie musiałem go nawet zbytnio uzasadniać. Zaraz też dwaj muzealnicy: Marcin Majewski i Andrzej Bierca ochoczo włączyli się do ekipy „od NSH”.

            Zaproponowanie, aby spotkania odbywały się w najbardziej relaksowym okresie tygodnia, skąd z resztą wzięły swoją nazwę, okazało się trafne z pozycji zarówno słuchaczy jak i prelegentów.

            Cykl odczytów rozpoczął się od „Stargardu przedlokacyjnego" Marcina Majewskiego 14. marca 2004 r. o godz. 11:00 w Piwnicy TPS. Temat i jego autor zostali bardzo dobrze przyjęci, była tura pytań i wyczerpujących odpowiedzi.

Dla kogo są nasze spotkania? Właściwie to dla wszystkich!

Zatem po pomorsku i stargardzku: SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

Jerzy Waliszewski

 

W poszczególnych latach uczestnicy spotkań mieli okazję poznać następujące tematy:

w 2024 r.:

 • Jerzy Waliszewski mówił o Życiu codziennym w mieście hanzeatyckim (XV – XVII w).

 

w 2023 r.:

 • Dr Małgorzata Gwiazdowska wygłosiła wykład pt.: "Prace konserwatorskie w kolegiacie mariackiej (2020 - 2023), także próbą odczytania
   historycznego wystroju świątyni".

 • Dr hab. Marcin Majewski i dr Monika Ogiewa – Sejnota przedstawili wykład pt. „Piraci z Koszewa. Wstępne wyniki prac w kryptach rodu von Oesterling”.

 • Październik - XIII Spacer "Stargard tajemniczy i nieznany" pod hasłem "Stargard w Hanzie, Hanza w Stargardzie" poprowadził Jerzy Waliszewski jako Martin Wehrmann (przedwojenny badacz historii Pomorza). W Piwnicy TPS spotkał się z Marcinem Majewskim wcielonym w postać burmistrza Petera Groeninga.

 • Na pytanie: Co obecnie robią w Ukrainie poradzieckie jednostki wojskowe wycofane z Pomorza Zachodniego? starał się odpowiedzieć Andrzej Bierca ze stargardzkiego MAH.

   

w 2022 r.:

 • W siedzibie MAH w Stargardzie wykład pt. „Między imago a descriptio. Nowożytna kartografia pomorska” wygłosił dr hab. Radosław Skrycki. Tym razem Muzeum było współorganizatorem spotkania połączonego z finisażem wystawy kartograficznej (u nas tematu dotyka tekst "Czar map")

 • W październiku odbył się XII SPACER HISTORYCZNY z cyklu STARGARD TAJEMNICZY I NIEZNANY. W jego trakcie próbowano odpowiedzieć na pytania: Kiedy w mieście wylądował desant gdański?,  Czy wodozbiory wyłącznie zdobią nasz gród?, Czy sgrafito jest dziadkiem graffiti?, Co wskazuje palec Dawida G.?,  Jak kosmos wpływa na nowożeńców?,  Czy totem odsyła nas do prehistorii?

 • W październiku z cyklu: Jak to z Hanzą było? architekt Sławomir Nowicki (inżynier kontraktu dotyczącego gruntownego remontu kościoła) poprowadził prezentację: Kolegiata NMP w Stargardzie okiem współczesnego architekta.

w 2021 r.:

 • W ramach cyklu poświęconego  Hanzie. Jerzy Waliszewski mówił o hanzeatyckim handlu.

 • Dr hab. Marcin Majewski wygłosił wykład pt.: „Archeologiczne ślady działalności ludwisarskiej w średniowiecznym Stargardzie” w ramach cyklu „Jak to z Hanzą było”.

 • Mateusz Szeremeta z Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Stargardzie omówił wyniki archeologicznych prac badawczych w sezonie 2020/2021

w 2020 r.:

 • Dr hab. Marcin Majewski podzielił się aktualną wiedzą w prezentacji pt. "Mieszczańska kamienica stargardzka" w ramach cyklu wykładów  „Jak to z Hanzą było"

w 2019 r.:

 • Mateusz Szeremeta z Muzeum Archeologiczno-Historycznego opowiedział o Sezonie archeologicznym 2018 w Stargardzie

 • 6 października Jerzy Waliszewski powiódł chętnych trasą XI Spaceru Historycznego "Stargard Tajemniczy i Nieznany"

 • Jerzy Waliszewski zainaugurował cykl wykładów pt. „Jak to z Hanzą było… (1)”. Tematyka tego (i kolejnych) spotkań nawiązywała do 46.Międzynarodowego Zjazdu Nowej Hanzy 2026, którego gospodarzem będzie Stargard.

w 2018 r.:

 •  Temat: „Co kryje w sobie stargardzki rynek? Kilka słów o roli Rynku Staromiejskiego w historii miasta” -zaprezentowała dr Monika Ogiewa - Sejnota

 •  Prelegent, mgr Andrzej Bierca z Muzeum Archeologiczno – Historycznego, zaprezentował temat „ MiG – 15 na dnie Miedwia i inne katastrofy

 •  Prelekcję  „Najnowsze odkrycia archeologiczne w Stargardzie” wygłosił dyrektor Muzeum Archeologiczno Historycznego – prof. U. S. dr hab. Marcin Majewski

 •  Pani mgr Jolanta Aniszewska, wicedyrektor Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Stargardzie , przedstawiła  temat „Sąsiedzi. Stargardzcy Żydzi w czasach nazizmu”.

w 2017 r.:

 •  O badaniach archeologicznych krypt pod kaplicami kościoła NMP Królowej Świata opowiadała Karolina Stań (z Muzeum AH w Stargardzie)

 • 4 czerwca Jerzy Waliszewski poprowadził IX Spacer Historyczny „Stargard Tajemniczy i Nieznany”

 • "Czy tylko portrety miasta? Dawne pocztówki stargardzkie mówią do nas”-  to tytuł spotkania poprowadzonego przez Jerzego Waliszewskiego

 • "„Co jeszcze można odkryć w Stargardzie?”-  wspólnie z prowadzącym, Jerzym Waliszewskim, zastanawiali się uczestnicy spotkania

w 2016 r.:

 • 5 czerwca Jerzy Waliszewski poprowadził VIII Spacer Historyczny „Stargard Tajemniczy i Nieznany”

 • 16 sierpnia Jerzy Waliszewski powiódł po stargardzkich zabytkach kolejną grupę (głównie stargardzkie Amazonki)

 • 25 września Jerzy Waliszewski oprowadził chętnych, w tym głównie seniorów, po kolegiacie i nie tylko

 • 12 grudnia - spotkanie pt. "Love me TENDER - ekspresem przez 170 lat związku kolei ze Stargardem" poprowadził Mariusz Jankowski

w 2015 r.:

 • 7 czerwca odbył się siódmy spacer z cyklu "Stargard tajemniczy i nieznany" poprowadzony  przez Jerzego Waliszewskiego.

 • 29 listopada efekty badań archeologicznych przeprowadzonych w 2015 roku w Stargardzie na Starym Mieście  w prelekcji pt. „ Dyskretna woń latryny, czyli co w tym roku odkryliśmy w Stargardzie” przedstawił  dr Marcin Majewski.

 • 13 grudnia Jerzy Waliszewski snuł wątki dwóch opowieści: "Kto dawniej (1800-1945) leczył stargardzian?" i "STARGARD - zabytek, nabytek czy zbytek?".

w 2014 r.:

 •  "Od rzemyczka do ... " to tytuł marcowego spotkania, pomyślanego jako oryginalny dwugłos dwóch panów: dra Marcina Majewskiego i mgra Jerzego Waliszewskiego zakończony jubileuszowym spotkaniem miłośników, entuzjastów i prelegentów NSH.

Właśnie w tym czasie, 10 lat wcześniej, odbyła się pierwsza prelekcja. Niedzielne Spotkania Historyczne narodziły się w Piwnicy i z Piwnicą TPS. Dzięki nieocenionemu Jerzemu Waliszewskiemu mają się nadal nieźle, trwają i mają już swoje plenerowe odsłony w postaci spacerów pt. "Stargard tajemniczy i nieznany".

Oto piękny i smaczny tort, który mieli okazję zjeść obecni na tym spotkaniu.

 

 • 1 czerwca odbył się szósty spacer z cyklu "Stargard tajemniczy i nieznany" poprowadzony jak zwykle przez Jerzego Waliszewskiego.

 • „Mennictwo pomorskie. Monety okolicznościowe”- prelekcję wygłosił Cezary Łopatkiewicz

 • 28 grudnia Jerzy Waliszewski zapoczątkował nowy cykl:  "Odkrywamy stargardzkie zabytki" Choć wydaje się, że o stargardzkich murach obronnych, bramach i basztach wiemy wszystko..., gospodarz programu zasiał wątpliwości i starał się pokazać więcej niż z reguły wiemy.

w 2013 r.:

 • "Stargard tajemniczy i nieznany" Spacer V - Jerzy Waliszewski

 • "Nowe dane dotyczące lokacji Stargardu" - Marcin Majewski

 • Podsumowanie pięciu spacerów z cyklu  "Stargard tajemniczy i nieznany" i kolejne pytania-Jerzy Waliszewski

 • "Architektura garnizonu stargardzkiego od XVIII do XX wieku". Prelekcję poprowadził Andrzej Bierca.

w 2012 r.:

 •  "Wybrane efekty badań archeologicznych w latach 2010-2011". Prelekcję poprowadził dr Marcin Majewski.

 • Prezentację pt."Stargard minionych lat w obiektywie" przedstawił Ireneusz Jabłonka

 • "Stargard tajemniczy i nieznany" Spacer IV - Jerzy Waliszewski

 • „Czym i jak leczono w XIX wieku w Stargardzie?” - Jerzy Waliszewski.

 • "Służba Bezpieczeństwa w Stargardzie w latach 1945-1957"- Andrzej Bierca

w 2011 r.:

 • "Stała wystawa aptekarska w Muzeum". Film, prelekcja połączone ze zwiedzaniem w Muzeum - Jerzy Waliszewski

 • Podsumowanie piątego sezonu badań na terenie niegdysiejszego klasztoru augustianów Marcin Burdziej

 • "Odlot Rosjan z Kluczewa" o wyjściu wojsk radzieckich z Kluczewa mówił Ireneusz Jabłonka

 • "Stargard tajemniczy i nieznany" Spacer III - Jerzy Waliszewski

 • O miejscach i znakach upamiętniających wojny a znajdujących się w obrębie Stargardu mówił Andrzej Bierca

 • „Stargardzianie z przeszłości - bliscy czy dalecy?”.  Na to pytanie, wspólnie ze słuchaczami, odpowiedzi szukał Jerzy Waliszewski.

w 2010 r.:

 • "Efekty badań archeologicznych w Stargardzie w 2009" - dr Marcin Majewski

 • "Stargard tajemniczy i nieznany" Spacer II - Jerzy Waliszewski

 • "50 lat Muzeum Stargardzie" -  dr M. Majewski.

 • "Obozy jenieckie 2. okręgu wojskowego w latach 1939-1945" - Andrzej Bierca

w 2009 r.:

 • „Wykopaliska archeologiczne – Stare Miasto 2008" - M. Majewski

 • "Stargardzianie w antropologii" - M.Burdziej

 • "Dawne fajki gliniane. Z badań na Starym Mieście"- Karol Kwiatkowski 

 • "Stargard tajemniczy i nieznany" Spacer I - Jerzy Waliszewski

 • "David Herlicius - wybitny stargardzki lekarz, matematyk, poeta i astronom" - Jerzy Waliszewski.

w 2008 r.:

 • „II sezon badań archeologicznych w b. klasztorze augustianów" -M. Majewski

 • „Stalag II D - obóz jeniecki w Stargardzie" - A. Bierca

 • "Leki i apteki dawnego Stargardu”-J.Waliszewski

 • Stargardzkie "pomniki"" - Ireneusz Jabłonka

 • Szkło użytkowe pochodzące z wykopalisk archeologicznych w Stargardzie- M. Majewski

w 2007 r.:

 • „ II sezon badań archeologicznych w b. klasztorze augustianów" -M. Majewski

 • „ Garnizon stargardzki 1914-1939" - A. Bierca

 • „ Historia stargardzkiej apteki Pod Złotą Gwiazdą" -J. Waliszewski

 • „ Stargardzki pieniądz zastępczy 1914-1924" -I. Jabłonka

 • „ Renesansowe kafle stargardzkie” -M. Majewski

w 2006 r.:

 • „ Prace archeologiczne na terenie dawnego klasztoru augustianów” -M. Majewski

 • „ Garnizon dawnego Stargardu” -A. Bierca

 • „ Poczet stargardzian. Burmistrzowie.” -M. Majewski

 • „ Z dziejów aptekarstwa pomorskiego” -J. Waliszewski

 • „ Mennictwo zachodniopomorskie” -C. Łopatkiewicz

w 2005 r.:

 • „ Choroby. Szpitale. Apteki.” -J. Waliszewski

 • „ Joannici i kościół św. Jana Chrzciciela” -M. Majewski

 • „ Mury obronne i fortyfikacje miejskie XIIIw.-XVIIw.” -A. Bierca

 • „ Dawne szkolnictwo stargardzkie XIVw. – XVIIIw.” -A. Majewska

 • „ Kamienica stargardzka XIVw. – XVIIIw.” -M. Majewski

w 2004 r.:

 • „ Lokacja Stargardu” - M. Majewski

 • „ Stargard swoistą republika miejską" -M. Majewski

 • „ Stargardzkie mennictwo” -C. Łopatkiewicz

 • „ Rzemiosło i cechy stargardzkie” -M. Majewski