Powrót na główną stronęStargard na zdjęciach Jerzego Tatonia


Kliknij
Kolegiata Mariacka
Kliknij
Kolegiata Mariacka
Kliknij
   Kościół    św. Jana
Kliknij
   Kościół    św. Jana
Kliknij
  Kościół   św.  Jana
Kliknij
   Brama    Młyńska
Kliknij
    Brama     Młyńska
Kliknij
   Brama    Młyńska
Kliknij
    Aleja     Słowicza
Kliknij
   Park    Piastowski
Kliknij
Basteja z Basztą Tkaczy
Kliknij
  Brama   Pyrzycka
Kliknij
Baszta Morze Czerwone
Kliknij
  Baszta   Białogłówka
Kliknij
Rynek Staromiejski
Kliknij
   Krzyż    Pokutny
Kliknij
Cerkiew św. św. Piotra i Pawła
Kliknij
Cerkiew św. św. Piotra i Pawła
Kliknij
      Hotel       PTTK
Kliknij
      Widok        na Inę
Kliknij
        Stary jaz         na Inie

więcej zobaczysz na stronie

http://www.jerzytaton.pl/