Powrót na główną stronę

  Stargardzkie Porozumienie Rowerowe

 

 

 

Chcemy Stargardu i okolicy przyjaznych rowerzystom.

Chodzi tu nie tylko o pedałujących turystów ale i o mieszkańców miasta, którzy muszą lub chcieliby poruszać się na rowerze. Bezpiecznie i przyjemnie. Dlatego zainicjowaliśmy powstanie ruchu, który powinien przemawiać w imieniu cyklistów. Tak by głos tych "najsłabszych" użytkowników dróg był słyszalny i znaczący.

W marcu 2008 r. zawiązało się Stargardzkie Porozumienie Rowerowe (patrz poniżej)

Od chwili powstania, powstania przedstawiciele SPR podejmowali różnorodne działania i  wyrażali opinie środowiska na tematy związane rozwojem ruchu rowerowego w mieście i powiecie (patrz kalendarium).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 marca 2008 roku, w Piwnicy Towarzystwa Przyjaciół Stargardu, z inicjatywy Mirka Mazańskiego (członka TPS) odbył się I Stargardzki Szczyt Rowerowy. Uczestniczyli w nim przedstawiciele stargardzkich organizacji  pozarządowych:

1. Towarzystwa Przyjaciół Stargardu
2. Towarzystwa Turystyki Rowerowej i Rekreacji
3. Stargardzkiego Towarzystwa Cyklistów                                
4. Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego

oraz osoby indywidualne - miłośnicy sportu, turystyki i rekreacji rowerowej.

 Po obejrzeniu prezentacji multimedialnej, pokazującej stan dróg rowerowych w mieście i okolicy, wywiązała się dyskusja.
Podkreślano w niej niedostatki infrastruktury rowerowej w mieście i powiecie, oraz wskazywano co należy zrobić, aby tę sytuację zmienić.
Przedstawiciele poszczególnych stowarzyszeń poinformowali o swoich działaniach w zakresie popularyzacji problematyki rowerowej wśród mieszkańców miasta i powiatu.
Rowerzyści zawiązali Stargardzkie Porozumienie Rowerowe i wybrali 6-osobowy zespół do kontaktów z władzami samorządowymi.

W jego skład weszli:
. Janusz Lampart
. Mirosław Mazański
. Waldemar Sadoch
. Kazimierz Sosin
. Tadeusz Sowa
. Krzysztof Twaróg

Zebrani postanowili wystosować
APEL – list otwarty do władz samorządowych miasta i powiatu stargardzkiego o konsultowanie z rowerzystami zamierzeń w sferze szeroko pojętej polityki rowerowej.

 

 

Zebrania Stargardzkiego Porozumienia Rowerowego w Piwnicy TPS-u.

SPR posiada swoja grupę na facebooku, gdzie można zapoznać się z jego działaniami.
 

 


Ewentualną korespondencję prosimy kierować na adres:
 

Towarzystwo Przyjaciół Stargardu
Rynek Staromiejski 4
73-110 Stargard

z dopiskiem: Stargardzkie Porozumienie Rowerowelub elektronicznie: rowery.stargard@wp.pl


 

aktualizacja - 4.2019


Powrót na główną stronę