Powrót na główną stronę

               

Marzec 2020 r.

Nie wykluczmy Kluczewa

 

Wizja jest  pociągająca i dość bliska urzeczywistnienia. Już niedługo, może za trzy lata, ruszy Szczecińska  Kolej Metropolitalna. Szybkie, wygodne, regularnie i często kursujące pociągi połączą miejscowości obszaru naszej aglomeracji. Zmodernizowane linie kolejowe od  Stargardu do Polic, od Gryfina do Goleniowa (z lotniskiem), przywrócona życiu  gęsta sieć przystanków kolejowych w samym Szczecinie, integracja z innymi środkami transportu publicznego i wspólny bilet mają sprawić, że do poruszania się wewnątrz metropolii chętniej wybierzemy pociąg plus ewentualnie autobus, czy tramwaj niż własny pojazd. 

 

Niezależnie od tego przedsięwzięcia w Stargardzie na terenach kolejowych przy ulicy Barnima powstanie parking samochodowy na ok. 300 samochodów z łatwym dojściem na perony. Należy trzymać kciuki by to się udało i to do 2023 roku. Niestety mimo tego, że pierwotnie było to rozważane, projekt Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej nie obejmuje Kluczewa - dzielnicy Stargardu.

W Studium Wykonalności, dokumencie stanowiącym podstawę do podjęcia decyzji,  rozważano wykonanie dwóch opcji z wariantami. Początkowo połączenie do Kluczewa znajdowało się w opcji pierwszej. Przewidywano wykonanie na tej trasie (linia 411) trzech nowych przystanków: Stargard Osiedle Pyrzyckie (2,69 km od stacji Stargard), Stargard Kluczewo (5,3 km) i Stargard Kluczewo Osiedle (6,3 km). W  2016 roku połączenie linii do Kluczewa przesunięto do opcji drugiej. Następnie, do realizacji, wskazana jako preferowana, została opcja pierwsza (tj. już bez Kluczewa, rozbudowy linii w Policach i połączenia do Dolnej Odry). Powodem były przede wszystkim ograniczone środki jakimi ostatecznie dysponował samorząd województwa i PKP PLK na realizację przedsięwzięcia (cały koszt 741 mln zł brutto, w tym dofinansowanie unijne 512 mln zł). Chociaż z drugiej strony, Miasto Szczecin zdołało wprowadzić  do tej opcji dodatkowo  cztery nowe przystanki. Koszt modernizacji samej linii do Kluczewa był szacowany na ok. 25,6  mln złotych. Trzeba dodać, że dodatkową korzyścią (dla ruchu samochodowego) z tej modernizacji byłaby przebudowa wiaduktu kolejowego na ulicy Różanej (w tym poszerzenie jego światła z 6 do 9 metrów).

Pierwotna wersja opcji 1(z Kluczewem)                

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Można zrozumieć, że zasadnicze znaczenie dla powodzenia SKM ma ożywienie kolei w samym Szczecinie i przywrócenie dla ruchu pasażerskiego linii do Polic. Ale to nie powinien być koniec. Walory, które ma kolej aglomeracyjna są nie do przecenienia: szybkość poruszania się, bezpieczeństwo, niskie koszty przy znacznym potoku podróżnych, pojazdy wygodne i przyjazne dla niepełnosprawnych i z możliwością przemieszczania z rowerami, trasy bezkolizyjne, uzupełniające się  z innymi rodzajami transportu publicznego i prywatnego (parkingi). Pojemności dróg nie da się już zbytnio zwiększyć. Trasy kolejowe mają pod tym względem spore rezerwy. Sprawna SKM może z powodzeniem odciążyć drogi.

Na Osiedlu Pyrzyckim i w Kluczewie, terenach wyraźne oddalonych od centrum, mieszka już znacząca liczba stargardzian. Tu i tam powstają wciąż nowe domy.  Z roku na rok przybywa też firm funkcjonujących w Stargardzkim Parku Przemysłowym Nowych Technologii. Według  Studium Wykonalności w 2014 roku, w tych rejonach komunikacyjnych mieszkało 8827 (tj. 12,7 % mieszkańców Stargardu), a pracowało 3521 osób (tj. 24,6 % zatrudnionych w Stargardzie). Dziś liczby te są znacząco wyższe, z tendencją  do dalszego wzrostu.

Niewątpliwie sprawie pomogłoby, gdyby istniało istotne zapotrzebowanie na przewozy towarowe w tym kierunku. Dla Polskich Linii Kolejowych byłby to niewątpliwie argument. Ale nawet same potrzeby przemieszczania się osób są dostatecznym powodem, by podjąć się doprowadzenia sieci  SKM do Kluczewa. Być może pojawi się i inwestor, który będzie chciał korzystać z przewozów towarowych. Swego czasu przy rozważaniu,  czy budować fabrykę Volkswagena we Wrześni, czy w Stargardzie, analizowano możliwości skorzystania z transportu kolejowego. Rezerwa terenu na budowę linii (lub bocznicy) do serca Parku Przemysłowego jest.

Już niedługo uchwalony zostanie budżet unijny na lata 2021-2027. Znajdą się w nim pieniądze na inwestycje kolejowe. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego będzie miał już za sobą zmodernizowanie najważniejszych linii kolejowych w regionie. Realizacja projektów tą drogą powoduje, że i koszty eksploatacji są w przyszłości  niższe. Warto by sięgnąć po pieniądze na realizację planów pociągnięcia szczecińskiej Kolei Metropolitalnej do Kluczewa, a może też  na modernizację całej linii do Pyrzyc, dla których Stargard jest kolejowym oknem na Polskę. Pyrzyce  to obecnie jedna z dwóch stolic powiatów w naszym województwie,  do których nie dojeżdżają pociągi.

Po latach zapuszczenia kolei następuje jej renesans, również w komunikacji lokalnej. Warto by z jego owoców korzystać pełniej. Od naszej świadomości i determinacji zależy czy wykorzystamy szansę i uda się mocniej przybliżyć, przyłączoną do Stargardu, prawie 60 lat temu, ważną dzielnicę - Kluczewo.

(Mapki pochodzą z materiałów Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego)

MJ        

 


Powrót na główną stronę