Powrót na główną stronę

 Co z historyczną wiatą?

 

 

 


Grudzień 2019 
 

     Wreszcie ruszyła - największa po wojnie inwestycja kolejowa w samym centrum Stargardu. Po czasie utrudnień, dopiero jak się zakończy, odczujemy jej pozytywny wpływ na nasz dzień powszedni. Przebudowa stacji  jest potrzebna kolei, ale kto wie, czy nie bardziej, Stargardowi. Usunie wiele barier. Da miastu oddech i nowoczesną przestrzeń, która łączy a nie krępuje.

Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę na fakt, który przy ogromie przedsięwzięcia może wydawać się błahy. Na stacji, między innymi, przebudowane zostaną perony. Dostaną nowy  kształt i wygląd. Wiata z peronu drugiego, ani jej elementy nie zostaną wykorzystane w nowym rozwiązaniu.

Stacja Stargard na początku XX wieku m.in.z widokiem wiaty na II peronie.

 

Kolumny utrzymujące zadaszenie na peronie drugim występują na najstarszych ze znanych nam zdjęć stacji (przełom XIX i XX wieku). Mimo ponad stuletniego  rodowodu są w dobrym stanie.  Materiał z jakiego są zrobione gwarantuje, że po renowacji mogą odzyskać pełen blask.  Ich głowice imitują kapitele kolumn korynckich. Przy wielu renowacjach stacji przeprowadzanych przez PLK na innych stacjach zachowuje się całe (np. Gdańsk, Sopot), lub fragmenty, starych wiat (Kraków, Szczecin – na peronie pierwszym). W zmodernizowanej przestrzeni stacji wyglądają one wspaniale.

Wiata na zmodernizowanej stacji Gdańsk Główny (stan w 2019 r)

 

 

         Stargardzka wiata na peronie drugim ma wartość historyczną i mogłaby dać stacji dodatkowy walor (po renowacji), jako świadek czasów kiedy kolej,  oprócz postępu technicznego, przynosiła ze sobą do licznych miejscowości  ciekawą estetykę w zakresie dużej, ale i małej architektury.

Wiedząc o tym, że projekt modernizacji stacji  nie przewiduje wykorzystania elementów  wiekowej wiaty, w roku 2018 zwróciliśmy na to uwagę włodarzom naszego miasta.  W piśmie podsuwaliśmy  różne możliwe sposoby ich wykorzystania:

„Można rozważyć następujące rozwiązania, w nieprzypadkowej kolejności:

  •     uwzględnienie kolumn jako elementów nowej wiaty

  •     pozostawienie fragmentu starej wiaty na przebudowanym peronie niezależnie od nowego zadaszenia

  •    wykorzystanie kolumn na zadaszenie przejścia z parkingu P&R na peron pierwszy i na przykrycie boksu na rowery (aktualna długość wiaty to ok. 95 metrów, choć odległość kolumn od siebie można zmienić)

  •    wykorzystanie  na terenie stacji wąskotorowej w ramach realizacji wyczekiwanego  projektu jej zagospodarowania pod względem turystycznym lub jako parku kulturowego.

Oczywiście możliwe są i inne rozwiązania, ważne by przyjęte zastosowanie nawiązywało do kolei  i miało miejsce w Stargardzie.”

Efektem naszego pisma była korespondencja między Urzędem Miasta a  szczecińskim zakładem Polskich Linii Kolejowych.  Kolejarze poinformowali, że nie przewiduje się wbudowania kolumn z obecnej wiaty na nowym peronie, ale obiecali, że po rozpoczęciu inwestycji prześlą ewentualny wniosek Miasta o przejęcie słupów do zarządu spółki, który jest władny wyrazić  na to zgodę.

Liczymy więc, że uda się zatrzymać te charakterystyczne elementy dawnej stacji w Stargardzie i wykorzystać w nowym miejscu. Nie chcielibyśmy utracić na zawsze tych cennych świadków po dawnej romantycznej i budzącej nostalgię kolei.

 

 

            

MJ

 

Dodane później:

Październik 2023 r. - wg wiarygodnych informacji kolumny wiaty mają być przejęte przez miasto. Część z nich ma być wykorzystana przy budowie wiaty tzw. poczekalni letniej, która ma być postawiona przy okazji planowanego remontu dworca.

 


Powrót na główną stronę