Włóczykij

 Powrót na główną stronę

 

ZIEMIA STARGARDZKA


 

Kraina wokół nas  - listopad 2021

 

Dzisiejszy powiat stargardzki, położony w centrum województwa i zajmuje obszar 1519 km2. Składa się z ziem i miast o nieco odmiennej historii. Bywało, że różni byli włodarze jego poszczególnych części, ba przez niego przebiegała nawet granica między różnymi organizmami politycznymi. Te fakty najlepiej ilustrują chociażby herby miast: gryf pomorski lub jego fragment występuje w herbach Stargardu, Dobrzan i Suchania, naznaczony niegdysiejszą własnością Wedlów i biskupów jest herb Chociwla, czerwony orzeł występuje w herbie Ińska jako pozostałość po czasach, gdy było ono w Marchii Brandenburskiej. Wsie również miały różnych właścicieli. Były nimi: zakony (joannici, augustianie, beginki, dominikanki, cystersi i cysterki), biskupi kamieńscy, wielkie rody (m.in. Wedlowie) i miasta, w tym i Stargard., 

 

Ińsko – jeziora, lasy, ... i „kińsko” - sierpień 2022

 

 

Krople deszczu padającego nad Głowaczem mogą rozpocząć swoją wędrówkę do morza dwiema drogami. Na północ od najwyższych wzniesień Ińskiego Parku Krajobrazowego znajduje się teren źródliskowy dopływów Regi. Południowe tereny zbierają wody, które znajdą się w dorzeczu Iny. Obecnie przyjmuje się, że źródła samej Iny znajdują się koło Gronówka w okolicach Ciemnika. Teren Ińska i okolic wyrzeźbiony onegdaj przez lodowiec, wypełniony bogato wodą i ozdobiony różnorodną roślinnością to miejsce, gdzie łatwo o zachwyt nad urodą krajobrazu i odwieczną witalnością przyrody.  

 

 

Marianowo w blaskach i cieniach - historii i legendy - sierpień 2023

 

Choć Marianowo nie jest miastem, jego widok znalazł się na wydanej w 1618 roku Wielkiej Mapie Księstwa Pomorskiego Eilharda Lubinusa wśród 49 rycin przedstawiających najważniejsze miasta Pomorza oraz Kołbacz (dawny klasztor cysterski) i Podlesie (książęca rezydencja myśliwska). W gminie nie znajdziemy specjalnych atrakcji turystycznych, jednak dramatyczna historia mocno związanej z Marianowem Sydonii, przeżywana właśnie tu, może przynieść szczególne, dodatkowe doznania.

 

Wsłuchać się w Suchań i okolicę - o czym mówi ta ziemia - maj 2024

 

Gminę Suchań można by nazwać gminą równoleżnikową. Największy wpływ na układ suchańskiej ziemi miał lodowiec, a właściwie jedno z jego dzieci: pra - Ina. Jej dzisiejsze wcielenie płynąc od swych źródeł na południe, nagle pod  Reczem (leży poza  gminą) skręca niemal pod kątem prostym na zachód i tak płynie aż do Stargardu. Jej koryto leży tu w rozległej pradolinie, możliwej do intensywniejszego wykorzystania rolniczego dopiero po wykonaniu w drugiej połowie XVIII wieku  prac melioracyjnych.

 

 

Kraina Iny

 

Ziemia Stargardzka leży w dorzeczu ważnej rzeki Pomorza - INY. Rzeki stutrzydziestokilometrowej, stanowiącej przez całe wieki główne źródło bogactwa i potęgi stargardzkiego grodu i ziem wokół niego leżących. Na stosunkowo niewielkim obszarze dorzecza występuje zróżnicowany krajobraz. Są tu: rozległe równiny, wzgórza morenowe, urokliwe lasy, jeziora...

,

 

 


Kajaki

 


 Okolice Ińska; Kliknij, aby zobaczyć tekst

Z NURTEM INY (pierwszy spływ TPS 2002)
 

      Wypłynęliśmy 15 czerwca w rejonie mostu przy ulicy Światopełka, mając zamiar pokonać trasę do ujścia rzeki i dalej, przez jezioro Dąbie do Lubczyny, w dwa dni. Zadanie było dość ambitne, zważywszy, że nie dysponowaliśmy żadnymi aktualnymi relacjami o stanie rzeki na tym odcinku i o możliwości jej pokonania.  więcej >>>

 

                               RECZ - UJŚCIE INY (spływ 2004)
 Okolice Ińska; Kliknij, aby zobaczyć tekst

 Propozycja zorganizowania spływu kajakowego dla młodych sportowców zainspirowała mnie do spojrzenia na Inę. Dzięki temu, że ujście tej rzeki znajduje się w odległości ok. 20 km w linii Odry od Stanicy Kajakowej PTTK "Międzyodrze", można zminimalizować koszty transportu dla osób korzystających z kajaków stanicy.
więcej >>>

 

 

Członkowie TPS uczestniczyli też w spływie Iną (w 2003 roku), Płonią (2004) i Drawą (2004), a także pomogli w realizacji spływu zimowego Iną w lutym 2008.

 
Powrót na główną stronę