Powrót na główną stronę


    

KALENDARIUM

 

 

1999/2000

grudzień /styczeń -  pierwsze artykuły w prasie w sprawie zmiany nazwy miasta

28 kwietnia - spotkanie Mariusza Jankowskiego, Jana Zenknera i Edwarda Olszewskiego dotyczące powołania Towarzystwa Przyjaciół Stargardu

12 maja – zebranie założycielskie TPS w Młodzieżowym Domu Kultury – pierwszej naszej siedzibie

16 sierpnia – Sąd Okręgowy w Szczecinie rejestruje TPS

5 października – pierwsze Walne Zebranie Wyborcze. Wybieramy Zarząd: Jan Zenkner – prezes, Mariusz Jankowski – wiceprezes, Małgorzata Jańczak-Kosmal -  sekretarz, Elżbieta Kaczmarczyk – skarbnik, Bożena Kuszela, Marcin Majewski, Edward Olszewski - członkowie

17 października – inauguracja działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w strukturze TPS-u

grudzień – pierwsze wydawnictwo TPS-u – kalendarz na 2001 rok (autorzy: Maciej Kuszela i Małgorzata Jańczak-Kosmal)

 

21 grudnia – nasza pierwsza strona – TPS-u pojawia się w Internecie: http://tps_stargard.free.ngo.pl

                                                  2001

kwiecień – przejazd  - z TPS-em - kolejką wąskotorową do Dobrej

4-13 czerwca –  pierwsza wystawa TPS-u - kronik stargardzkich w Stargardzkim Centrum Kultury (pomysłodawcą i komisarzem - Zbigniew Lampart)

jesień  – początek naszych starań w sprawie przejęcia kolejki wąskotorowej przez samorządy (Jerzy Wąsiewicz, Mariusz Jankowski), prawnej ochrony Doliny Krąpieli (Edward Olszewski, Arleta Majewska, Jan Zenkner) i zagospodarowania Iny

2002

15 luty – uroczyste podsumowanie konkursu zorganizowanego przez UTW i TPS  pt. „Stargard - moje miasto. Stargardzianie sprzed i po 1945 roku” 

zima - wiosna – TPS we współpracy ze stargardzkim PTTK wytycza, znakuje i opisuje staromiejski szlak turystyczny Stargard - Klejnot Pomorza

5 czerwca – otwarcie Centrum Informacji Turystycznej z funkcją galerii – nasza druga siedziba

15 czerwca – pierwszy spływ Iną z udziałem członków TPS-u

13 września – śmierć Zbigniewa Lamparta - kronikarza TPS-u; jego obowiązki przejmuje Kazimiera Nowak

13 września – Uniwersytet Trzeciego Wieku uzyskuje osobowość prawną i usamodzielnia się

23 września – otrzymujemy piwnicę pod Ratuszem; rozpoczynamy remont; z czasem Piwnica staje się naszą siedzibą

jesień przegląd trasy stargardzkiej kolejki wąskotorowej wspólnie z wojewódzkim konserwatorem zabytków po wniosku TPS-u (inicjatorem - Mariusz Jankowski) o wpisanie jej do rejestru zabytków

5 listopada – otwarcie pierwszej wystawy - z trzech - pt. „Stargard i stargardzianie w fotografii.1945 - 1960” z archiwów rodzinnych mieszkańców, zorganizowanej przez TPS we współpracy z Muzeum (pomysłodawcą i komisarzem - Bożena Kuszela)

2003

styczeń – stargardzka wąskotorówka w rejestrze zabytków

31 maja – wielkie sprzątanie rzeki Iny połączone z pokazami rycerskimi Stargardzkiego Bractwa Rycerzy św. Jana

październik – wniosek TPS-u o ustanowienie flagi miejskiej i łańcucha prezydenta Stargardu (pomysłodawca - Jerzy Waliszewski)

29 października – rozstrzygnięcie konkursu organizowanego przez TPS i UTW  pt. „Odkrywamy Ziemię Stargardzką”, którego zwieńczeniem jest książka Edwarda Olszewskiego i Mariana Skwary „Ziemia Stargardzka z bliska”

6 listopada – otwarcie drugiej wystawy TPS-u w Muzeum „Stargard i stargardzianie w fotografii. 1961-1979”

 

2004

zima/wiosna Piwnica TPS-u pięknieje; realizowane są główne prace remontowe (Kamil Sosin); powstają: sufitowe freski i mozaika (autorstwa Piotra Kosmala) oraz pilaster i stoły (Mirosław Rybicki)

14 marca – pierwsze spotkanie z cyklu pt. „Niedzielne Spotkania Historyczne” (pomysłodawca - Jerzy Waliszewski, najczęstszym prelegentem - Marcin Majewski)

25 czerwca – uroczyste otwarcie Piwnicy TPS-u z pierwszymi występami; zaprezentowali się twórcy wywodzący się ze Stargardu, między innymi śpiewający aktorzy - Arkadiusz Brykalski i Kamila Żołnowska, w monodramie - Janusz Stolarski, a ze stargardzkich zespołów Ava - Ewy Krysian, Poetica - Zofii Ławrynowicz i grupa teatralna Majki Cierockiej; to początek różnorodnych działań w Piwnicy

25 czerwca – otwarcie wystawy w Piwnicy TPS-u: ”Ratusz stargardzki – historia i współczesność” w Piwnicy (organizatorem - Andrzej Bierca)

październik – listopad - kilkaset dzieci ze stargardzkich szkół podstawowych ogląda w Piwnicy TPS-u występy "Teatrzyku za złotówkę" Majki Cierockiej

14 grudniaotwarcie trzeciej wystawy TPS-u w Muzeum (basteja) „Stargard i stargardzianie w fotografii. 1980-2000”

2005

11 marca – pierwszy występ kabaretowy w Piwnicy (dotąd było ich 32; organizatorem Jan Zenkner) - na początku był „Hlynur”

30 kwietnia – rusza nasza druga strona w internecie - CIT-u: http://www.cit.stargard.com.pl

2 maja – śmierć Edwarda Olszewskiego

13 maja – obchody 5. rocznicy powstania Towarzystwa Przyjaciół Stargardu

maj – powołanie, uchwałą rady miejskiej, ośmioosobowego Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Jana Pawła II, do którego wchodzi 3 członków TPS-u: Mariusz Jankowski, Marcin Majewski, Jan Zenkner (przewodniczący komitetu)

20 czerwca – rada miejska nadaje pośmiertnie Edwardowi Olszewskiemu tytuł „Zasłużony dla Miasta Stargardu”

28 września - 1października – I Stargardzka Jesień Teatralna (głównie w Piwnicy) organizowana przez MDK przy naszym współudziale

28 grudnia – spotkanie w Piwnicy z okazji wydania książki „Stargard – moje miasto. Wspomnienia polskich i niemieckich stargardzian z przełomu 1945 roku”, będącej plonem wcześniej zorganizowanego konkursu, z udziałem autorów prac lub ich rodzin

 

2006

8 kwietnia - pierwszy wieczór poetycki z cyklu „Przyjdź i przeczytaj wiersze...” poświęcony twórczości ks. Jana Twardowskiego (dotąd odbyło się 12 spotkań; pomysłodawcą - Bożena Kuszela)

24 maja - rozpoczynamy nowy cykl spotkań - Klub Filmowy „Piwnica” (odbyło się 16 projekcji; organizatorzy: Bożena Kuszela i Bohdan Kowalski, pomoc techniczna: Adam Bodnar, Zdzisław Skulski, Mariusz Jankowski)

jesień – wydanie turystycznej mapki centralnych dzielnic Stargardu

 

2007

18 lutego – promocja przewodnika po Stargardzie „Stargard - Klejnot na pomorskim szlaku”

2 marca –  młodzi poeci stargardzcy prezentują w Piwnicy swoją twórczość (odbyło się 5 takich spotkań)

jesień – TPS występuje z inicjatywą uczczenia stargardzkich pionierów, którą -  przez podjęcie uchwały - popiera rada miejska; sprawa jest dotąd niezrealizowana

 

 

2008

5 marca (rocznica zdobycia Stargardu)  –  debiut stargardzkiej flagi w mieście

marzec i październik – urząd miejski finansuje dodatkowe oznakowanie szlaku „Stargard – Klejnot Pomorza” o kierunkowskazy i tablice tematyczne (projekt i teksty - TPS, wykonanie - pracownia  Mariana Preissa)

28 marca – w Piwnicy TPS-u powołane zostaje Stargardzkie Porozumienie  Rowerowe (inicjatorem Mirosław Mazański)

20 kwietnia - w Piwnicy występuje zespół Free Blues Band, który inauguruje późniejszy cykl koncertów „Blues w Piwnicy” (główny organizator - Piotr Kosmal)

21 maja – regionalna konferencja dotycząca ratowania zachodniopomorskich kolejek wąskotorowych w Piwnicy TPS-u z udziałem jego członków (organizatorem - Obserwator Zachodniopomorski)

sierpień – wizyta delegacji TPS-u w partnerskim mieście Elmshorn

29 września – walne zebranie podejmuje jednogłośnie uchwałę w sprawie wznowienia akcji zmierzającej do zmiany nazwy naszego miasta

jesień – Regina Skulska zostaje kronikarzem TPS-u

11 listopada – TPS włącza się w obchody 90. rocznicy odzyskania niepodległości, organizując „Piwniczne Śpiewanie Listopadowe”

 

2009

26 kwietnia – TPS uczestniczy w akcji promującej Dolinę Krąpieli w ramach obchodów Dnia Ziemi: publikacja i wystawa fotografii (autorstwa Jerzego Tatonia)

maj – remont siedziby Centrum Informacji Turystycznej (do końca czerwca 2009 r.)

4 czerwca – z grupą mieszkańców bierzemy udział w „Toaście za wolność” (20. rocznica pierwszych demokratycznych wyborów parlamentarnych)

26 - 27 września – XXX Światowe Dni Turystyki; Elżbieta Kaczmarczyk zostaje uhonorowana przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego odznaką „Za Zasługi w Dziedzinie Turystyki”; pierwszy spacer  z cyklu „Stargard tajemniczy i nieznany” prowadzony przez Jerzego Waliszewskiego

 

 

 

W kalendarium nie wymieniono, poza pierwszymi, licznych imprez kulturalnych, które odbyły się w Piwnicy TPS-u.

Wszystkie nasze przedsięwzięcia wspierali swą pracą, w różnym stopniu, pozostali członkowie Towarzystwa.  

 

 

 

 

 
 

 
Powrót na główną stronę