Powrót na główną stronę

                              

 O POTĘŻNEJ POMORSKIEJ WAROWNI 

Stargardzki system obronny  zaliczany jest do najświetniejszych w Polsce. Na jego przykładzie można prześledzić rozwój miejskich umocnień. Jest też widomą pamiątką dumnej niezależności miasta słynącego z „najlepiej uzbrojonych i najbardziej wojowniczych mieszczan na Pomorzu”.

Przez wieki Stargard leżał niespełna 30 km od niespokojnej granicy z Marchią Brandenburską. Potężne obwarowania skutecznie chroniły miasto przed licznymi najazdami sąsiadów. Powstrzymywały też one zbrojne napady konkurencyjnych ośrodków (głównie Szczecina) oraz wyznaczały, rządzące się własną jurysdykcją, terytorium miejskie.

Książęcy dokument z 1295 r. zezwolił na zburzenie grodu kasztelańskiego i otoczenie miasta pierścieniem murów. Od tego czasu rozwój umocnień trwał nieprzerwanie do XVIII w. Wówczas, leżący w głębi Prus, Stargard utracił swe dawne znaczenie militarne. Dlatego w miejscach obwarowań mieszczanie zaczęli zakładać parki i ogrody, tworząc trzykilometrowe planty na wałach i w fosach.

Zespół umocnień tworzyły: mury o łącznej długości 2260 m, 9 baszt pełnych, 45 czatowni, 4 bramy (Brama Wałowa z barbakanem), oraz 4 basteje (były też 4 furty w murach i zachowany do dziś arsenał – magazyn broni). Budowle te oblewała fosa, przed którą wznosiły się wały ziemne otoczone fosą zewnętrzną.

MURY OBRONNE - powstawały w trzech fazach pomiędzy XIII a XVI wiekiem. Wcześniejsze budowano z głazów narzutowych, wyrównując koronę cegłami. Później podstawowym budulcem stała się cegła. Od strony obrońców biegła drewniana hurdycja, a miejscami murowane ganki z otworami strzelniczymi. Budowla sięgała 8 m, a jej grubość - 1,5 m. Zachowało się 1040 m murów, głównie w partiach: zachodniej i północnej.

BRAMY MIEJSKIE – wszystkie z trzech zachowanych - Pyrzycka, Młyńska, Wałowa - należą do najpiękniejszych na Pomorzu. Rozpięta nad rzeką Brama Młyńska jest, dodatkowo, unikatem w skali europejskiej.

BASZTY - do dziś pozostały cztery. Baszty: Morze Czerwone, Tkaczy i Białogłówka należą do najokazalszych w Polsce. Późnogotyckie w swej dzisiejszej formie, są świetnymi przykładami wież obserwacyjnych i zarazem głównych punktów oporu w dobie rozwoju broni palnej.

WAŁY i BASTIONY - stanowiły wzmocnienie murowanych budowli obronnych. Najstarszy wał - przed murem zachodnim, powstał w XV w. W XVI w. wały znacznie przedłużono i zaopatrzywszy w artyleryjskie bastiony - podwyższono. W okresie wojny trzydziestoletniej umocnienia uległy dalszej rozbudowie. Od połowy XVII w. do lat rządów króla Prus - Fryderyka II istniały (w części zrealizowane) plany utworzenia tu twierdzy.

BASTEJE – trzy zachowane - są unikatem na Pomorzu. Były one najpóźniejszym (XVI w.), murowanym elementem obwarowań - efektem dostosowania systemu obronnego do coraz skuteczniejszej broni palnej. Wychodzące przed linię obrony, półkoliste budowle z gankiem artyleryjskim umożliwiały skuteczne rażenie atakujących mury.

 

J.Z.


Powrót na główną stronę